Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

dr Daniel Butyter

Wrocław 50-125
ul. Świętego Mikołaja 8/11, biuro 203

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

dr Daniel Butyter

Wrocław 50-125
ul. Świętego Mikołaja 8/11, biuro 203

O MNIE

W 2012 roku zostałem absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2013 r. Wydziału Ekonomii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Ivana Franki. W 2019 r. obroniłem rozprawę doktorską pt. Liberalizacja handlu między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym.W ramach odbytych studiów doktoranckich zostałem autorem 25 artykułów naukowych w językach polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim, również aktywnie uczestniczyłem w ponad 18 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Od 10 lat w ramach współpracy z firmami, instytucjami, fundacjami, organami samorządowymi i państwowymi oraz osobami fizycznymi zarówno w Polsce jak i zagranicą przygotowuje różnego rodzaje tłumaczenia. Współpracuję z sądami różnych instancji, prokuraturą, policją i organami rejestracji aktów stanu cywilnego. W ciągu 3 lat byłem redaktorem i tłumaczem Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych.

Uprawnienia zawodowe pozwalają na wykonywanie tłumaczeń poświadczonych (przysięgłych), specjalistycznych oraz uczestniczyć w tłumaczenia symultanicznych i konsekutywnych. Specjalizacja w tłumaczeniach: prawo karne i gospodarcze, tłumaczenia związane z przeprowadzeniem egzaminów UDT, tłumaczenia tekstów naukowych (specjalizacja: historia, prawo, ekonomia).

 

"Tłumaczenie nie jest kwestią słów: jest to sztuka zrozumienia całej kultury"

 
 

USŁUGI TŁUMACZEŃ

1 Tłumaczenie pisemne

W ramach usługi tłumaczeń pisemnych można wykonać tłumaczenie z języka polskiego na język ukraiński, które zostaną przełożone przy udziale native speakera z wyższym wykształcenie. Okres wykonania usługi ustala się indywidualnie i jest uzależniony od ilości pracy. Cena i okres tłumaczenia są obliczane na podstawie ilości znaków w przetłumaczonym tekście. Okres wykonania standardowych dokumentów (na przykład akt urodzenia, dyplom, prawo jazdy i in.) wynosi 1-2 dni. Z aktualną ofertą można zapoznać się na https://www.facebook.com/DanielButyter/ w zakładce usługi. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby jest możliwości wystawienia faktury VAT.

3 Tłumaczenia ustne

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz wykonuje tłumaczenia pisemne, zaopatrując je własnoręcznym podpisem oraz pieczątką, zawierającą w otoku imię i nazwisko tłumacza. Takie tłumaczenie może następnie zostać wysłane pocztą tradycyjną albo kurierem. Na terenie m. Wrocław dokument może zostać dostarczony osobiście.

 • Przy złożeniu dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce (karta pobytu)
 • Wymiany prawa jazdy z ukraińskiego na polskie.
 • Okazania dyplomu ukończenia szkoły albo uczelni wyższej.
 • Dokumenty pracownika

2 Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenie specjalistyczne obejmuje tłumaczenie aktów prawnych, tekstów powiązanych ze świadczeniem usług ekonomicznych, bankowych i finansowych, usług ubezpieczeniowych, medycznych i farmaceutycznych, stron internetowych, tekstów związanych z informatyką i tekstów technicznych.

W przypadku bardzo skomplikowanych tekstów tłumacz może zwrócić się o pomoc do specjalisty w branży. Dlatego najwyższa jakość usług tłumaczeniowych jest gwarantowana.

4 Tłumaczenia przysięgłe

Oferujemy różnego rodzaju usługi tłumaczeń ustnych. Jedną z takich usług jest tłumaczenie symultaniczne lub konsekutywne. Konsekutywne tłumaczenie polega na natychmiastowym tłumaczeniu przemowy, zarówno na język ukraiński tak i na polski. Tłumaczenie może zostać wykonane nie tylko w biurze tłumacza, lecz również w miejscu zapotrzebowania. Drugim rodzajem tłumaczenia ustnego jest tłumaczenie symultaniczne, który polega na równoległym tłumaczeniu tekstu osoby, która przemawia w języku obcym. Tłumacz słucha osobę, która przemawia i od razu tłumaczy drugiej stronie. Szczególną formą tego tłumaczenia jest tłumaczenie szeptane.

Tłumaczenie ustne będzie niezbędne przy:

 • Negocjacji handlowych
 • Spotkań biznesowych
 • Konferencji telefonicznych albo wideo
 • Usług notarialne
 • Tłumaczenie w sądach i organach państwowych
 • Egzamin na kierowcę
 • Inne czynności, które wymagają obecności tłumacza

Wysłać

KONTAKT

Daniel Butyter

+48 530 665 565
[email protected]

Wrocław 50-125
ul. Świętego Mikołaja 8/11, biuro 203

NIP: 8982246579
REGON: 381774172